MUDr. Kristýna Snášelová

praktický lékař pro děti a dorost

Krškova 807, Praha 5 Barrandov, tel.: 777 199 244

Ceník výkonů

 

Výkony ve zdravotní péči nehrazené zdravotními pojišťovnami

Některé výkony ve zdravotní péči pojišťovny nehradí. Tyto výkony je třeba uhradit v hotovosti při návštěvě ordinace.


Nepovinné očkování:
Aplikace injekční očkovací látky + management očkování 220 Kč
Aplikace perorální očkovací látky + management očkování 200 Kč

Rychlá diagnostika:
Vyšetření CRP (pouze nepojištění a neregistrovaní pacienti, nebo na žádost rodičů) 100 Kč
Streptest (pouze nepojištění a neregistrovaní pacienti) 140 Kč
Vyšetření moče – přístrojem 50 Kč

Posudky, přihlášky, výpisy:
Vyšetření pro řidičský průkaz 400 Kč
Vyšetření pro sport 400 Kč
Vyšetření k vystavení posudku u dítěte
  - které má řádně absolvované preventivní prohlídky
  - které nemá řádně absolvované preventivní prohlídky

300 Kč
700 Kč
Vystavení zdravotního potravinářského průkazu 300 Kč
Vyplnění tiskopisu pro pobyt v ozdravovně na žádost rodičů 300 Kč
Potvrzení pro různé účely na žádost rodičů (ŠvP, lyžařský výcvik, plavecký kurz, dětský tábor) 250 Kč
Potvrzení přihlášky do jeslí, do MŠ, do SŠ, do VŠ
  - první potvrzení
  - každé další potvrzení

150 Kč
100 Kč
Potvrzení pro odklad školní docházky 150 Kč
Výpis z dokumentace pacienta 200 Kč
Výpis z dokumentace pacienta pro pobyt v zahraničí 300 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího nebo zdravotního průkazu 150 Kč
Při změně lékaře
  - výpis z dokumentace
  - kopie zdravotní dokumentace

Zdarma
100 Kč

Ostatní:
Nastřelení náušnic (dle ceny náušnic) 600 – 700 Kč
Vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění dle ceníku VZP

Platnost od 2.1.2018

 

MUDr. Kristýna Snášelová - praktický lékař pro děti a dorost - Krškova 807, Praha 5 Barrandov, tel.: 777 199 244