MUDr. Kristýna Snášelová

praktický lékař pro děti a dorost

Krškova 807, Praha 5 Barrandov, tel.: 777 199 244

Ceník výkonů

 

Výkony ve zdravotní péči nehrazené zdravotními pojišťovnami

Některé výkony ve zdravotní péči pojišťovny nehradí. Tyto výkony je třeba uhradit v hotovosti při návštěvě ordinace.


Nepovinné očkování:
Aplikace injekční očkovací látky + management očkování 220 Kč
Aplikace perorální očkovací látky + management očkování 200 Kč

Rychlá diagnostika:
Vyšetření CRP (pouze nepojištění a neregistrovaní pacienti, nebo na žádost rodičů) 200 Kč
Streptest (pouze nepojištění a neregistrovaní pacienti) 200 Kč
Vyšetření moče – přístrojem 50 Kč

Posudky, přihlášky, výpisy:
Vyšetření pro řidičský průkaz 400 Kč
Vyšetření pro sport 400 Kč
Vyšetření k vystavení posudku u dítěte
  - které má řádně absolvované preventivní prohlídky
  - které nemá řádně absolvované preventivní prohlídky

300 Kč
700 Kč
Vystavení zdravotního potravinářského průkazu 300 Kč
Pracovně lékařská prohlídka 500 Kč
Vyplnění tiskopisu pro pobyt v ozdravovně na žádost rodičů 300 Kč
Posudek o zdravotní způsobilosti pro zotavovací akce (ŠvP, lyžařský výcvik, plavecký kurz, dětský tábor) 250 Kč
Potvrzení přihlášky do jeslí, do MŠ, do SŠ, do VŠ
  - první potvrzení
  - každé další potvrzení

150 Kč
100 Kč
Potvrzení pro odklad školní docházky 150 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta v českém jazyce 300 Kč
Vystavení duplikátu očkovacího průkazu 300 Kč

Ostatní:
Nastřelení náušnic (dle ceny náušnic) 700 – 800 Kč
Vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění dle ceníku VZP
Kopie 1 strana 10 Kč

Platnost od 22.1.2023

 

MUDr. Kristýna Snášelová - praktický lékař pro děti a dorost - Krškova 807, Praha 5 Barrandov, tel.: 777 199 244