MUDr. Kristýna Snášelová

praktický lékař pro děti a dorost

Krškova 807, Praha 5 Barrandov, tel.: 777 199 244

Spolupracující lékaři

 

ALERGOLOGIE
MUDr. Lenka Penningrová

Třeboňská 530/4, Praha 4
Tel: 244 400 413 /po + út po 18. hod, čt 13-14 hod

MUDr. Alena Zimmelová-Lamborová
Krškova 807, Praha 5
Tel: 241 81 64 55

MUDr. Krausová
Palackého 5, Praha 1
Tel: 224 946 975

MUDr. Kredbová
FTN - Praha 4-Krč, Vídeňská 800
Tel: 261 083 302

MUDr. Kačírek Stanislav
Kateřinská 34, Praha 2
Tel: 222 325 087, 603 282 490

IMUNOLOGICKÉ CENTRUM - IMUMED
Mlynářská 4, Praha 1
Tel: 222 313 388, 222 314 910

PLICNí odd.
MUDr. Pohl Jindřich

plicní laboratoř FTN, Praha 4- Krč, Vídeňská 800
Tel: 261 083 841, 261 083 302

KARDIOLOGIE
Doc. MUDr. Chaloupecký

Kartouzská 6, Praha 5
Tel: 257 323 014

NEUROLOGIE
MUDr. Ilona Tycarová

Na Hřebenkách 3, Praha 5
Tel: 257 220 233

MUDr. Hana Popelková
Olšanská 7, Praha 3
Tel: 222 590 522

RIZIKOVÍ NOVOROZENCI
MUDr. Daniela Marková

Ke Karlovu 2, Praha 2
Tel: 224 967 769

REHABILITACE
sestra Mirovská

Ke Karlovu 2, Praha 2
Tel: 605 868 610

SONOGRAFIE
MUDr. Vosmíková

Žitavského 497, Praha 5 - Zbraslav
Tel: 257 920 557

PSYCHOLOGIE
PhDr. Hapalová

Werichova 981, Praha 5
Tel: 251 811 211

SONO KYČLÍ
MUDr. M Šesták

Krškova 807 - 2. patro - stř. od 12. hod
Tel: 251 086 255

ORL
MUDr. Eva Holodnioková

Krškova 807, Praha 5
Tel: 251 81 42 42

 

 

MUDr. Kristýna Snášelová - praktický lékař pro děti a dorost - Krškova 807, Praha 5 Barrandov, tel.: 777 199 244